Adults BJJ

Young Dragons (Beg)
4:15 pm - 5:00 pm
Mon
March 19, 2018
 
 


 • Monday
  BJJ (Beg Adults)
  6:00 pm - 7:00 pm
  BJJ (Int Adults)
  7:00 pm - 8:00 pm
 • Tuesday
  BJJ Morning (Adults)
  9:30 am - 11:00 am
  BJJ (Adv Adults)
  6:00 pm - 7:00 pm
  BJJ Rolling (Adv Adults)
  7:00 pm - 8:00 pm
 • Wednesday
  BJJ (Beg Adults)
  6:00 pm - 7:00 pm
  BJJ (Int Adults)
  7:00 pm - 8:00 pm
 • Thursday
  BJJ Morning (Adults)
  9:30 am - 11:00 am
  BJJ (Adv Adults)
  6:00 pm - 7:00 pm
  BJJ Rolling (Adv Adults)
  7:00 pm - 8:00 pm
 • Sunday
  BJJ Open Mat (Adults)
  10:00 am - 12:00 pm
  •  
  • Monday
  • Tuesday
  • Wednesday
  • Thursday
  • Friday
  • Saturday
  • Sunday
  • 9:00 am - 10:00 am
  •  
  • BJJ Morning (Adults)
   9:30 am - 11:00 am
  •  
  • BJJ Morning (Adults)
   9:30 am - 11:00 am
  •  
  •  
  •  
  • 10:00 am - 11:00 am
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • BJJ Open Mat (Adults)
   10:00 am - 12:00 pm
  • 11:00 am - 12:00 pm
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 12:00 pm - 1:00 pm
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1:00 pm - 2:00 pm
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 2:00 pm - 3:00 pm
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 3:00 pm - 4:00 pm
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 4:00 pm - 5:00 pm
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 5:00 pm - 6:00 pm
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 6:00 pm - 7:00 pm
  • BJJ (Beg Adults)
   6:00 pm - 7:00 pm
  • BJJ (Adv Adults)
   6:00 pm - 7:00 pm
  • BJJ (Beg Adults)
   6:00 pm - 7:00 pm
  • BJJ (Adv Adults)
   6:00 pm - 7:00 pm
  •  
  •  
  •  
  • 7:00 pm - 8:00 pm
  • BJJ (Int Adults)
   7:00 pm - 8:00 pm
  • BJJ Rolling (Adv Adults)
   7:00 pm - 8:00 pm
  • BJJ (Int Adults)
   7:00 pm - 8:00 pm
  • BJJ Rolling (Adv Adults)
   7:00 pm - 8:00 pm
  •  
  •  
  •  
  • 8:00 pm - 9:00 pm
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Brazilian Jiu Jitsu | Nijutsu